Alıkoyma suçu ve cezası konusu, TCK madde 109 içeriğinde yer alır. Alıkoyma tabirinin bir diğer kelime anlamı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma olmaktadır. Alıkoyma suçu, kişinin bir yere girme ya da bir yerde kalma özgürlüğünden mahrum bırakılmasında ortaya çıkar.

Kapsamda suça maruz kalan kişinin sıfatı mağdur olurken, suçu işleyen kişinin sıfatı fail olur. Suçun işlenme şekline göre de, suçun cezasında bazı indirim halleri olabilir. Suçtaki etkin pişmanlık unsurları şöyledir; Fail soruşturma aşamasına başlamadan önce, mağdur zarar görmeden ve mağdurun güvenli yerde serbest bırakılması hallerinde cezai işlem uygulamasında indirim uygulanabilir.

Suçun ceza kapsamında etkin pişmanlık uygulaması yapılabileceği gibi, suçun nitelikli hallerinde de cezada artış meydana gelir. 

Alıkoyma Suçu Nitelikli Hali

Alıkoyma suçu ve cezası kapsamı belirlenirken, nitelikli hallerde ceza artışının olacağını açıklamıştık. Suçun nitelikli haller koşulunda işlenmesi durumunda, verilecek ceza bir kat oranında artırılır. Nitelikli hallere örnek verecek olursak;

  1. Suçun cebir, tehdit ve hileyle işlenmesi
  2. Suç sırasında silah kullanılması
  3. Suçun birden fazla kişiyle işlenmesi
  4. Kamu görevlisinin, görevinden faydalanarak suçu işlemesi
  5. Suçun üstsoy, altsoy ya da eşe yönelik işlenmesi
  6. Suçun çocuğa karşı yapılması
  7. Suçun beden ve ruhsal olarak kendini savunamayan kişiye yönelik olması durumlarında, suçun nitelikli hali ortaya çıkar. 

Alıkoyma Suçu Cezası

Alıkoyma suçu ve cezası hakkında bilgilendirme yapmaya devam ederken, suçun diğer şekillerde işlenmesi halinde olacak cezaları belirteceğiz. 

Türk ceza kanunu madde 109/4 içeriğine göre; Suçun mağduru ekonomik açıdan önemli bir kayıp yaşaması halinde, ayrıca bin güne kadar adli para cezasına hükmedilir.

Türk ceza kanunu madde 109/5 içeriğine göre; Suçun cinsel amaç planlanarak uygulanması halinde, yukarıdaki belirttiklerimize göre verilecek cezalar yarı oranında yükseltilir.

Türk ceza kanunu madde 109/6 içeriğine göre; Suçun işlenmesi amacıyla ya da suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun sonucu sebebiyle ağırlaşmış hallerin gerçekleşmesi unsurunda, ayrıca kasten yaralama suçuna dair olan ceza hükümleri de uygulanır.

Bir kişinin hukuka aykırı şekilde bir yere gitmesini veya bir yerde kalma özgürlüğünden mahrum bırakan kişi hakkında, bir yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir. Suçun işlendiği sırada cebir, tehdit, hile vb. unsurun varlığından söz edilirse, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilir.