Anlaşmalı boşanma davası açma kapsamı, Türk medeni kanunu madde 166/3 içeriğinde yer alır. Bu madde içeriğine göre;

 1. Resmi şekilde evlilikleri bulunan
 2. Evlilik birliğinde en az 1 yıllık süresini dolduran
 3. Boşanmayı kabul eden
 4. Boşanmanın maddi sonuçlarında anlaşma sağlayan
 5. Boşanmanın manevi sonuçlarında anlaşma sağlayan taraflar, anlaşmalı boşanma davası açabilirler.

Boşanma davası açılmadan önce, anlaşmalı boşanma davası dilekçesi ve anlaşmalı boşanma davası protokolü hazırlanmalıdır. Bu evrakların içeriğinde; tarafların boşanmayı kabul ettikleri ve boşanmanın tüm sonuçlarında anlaşma sağladıklarına dair beyanlarına yer verilir. 

Taraflar hazırlanan iki evrak hakkında gerekli incelemeyi yapar ve imzalarını atarlar. Bunun sonrasında da anlaşmalı boşanma davası açma işlemleri başlatılabilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma davası protokolünün içeriğinde;

 1. Tarafların boşanmayı kabul ettiği beyanı
 2. Müşterek çocuğun velayeti ve diğer tarafla kişisel ilişki kurulması hakkında verilen karar
 3. Müşterek çocuğun nafaka miktarı ve yıllık artış oranı
 4. Taraflardan nafaka talebi olanın alacağı nafaka miktarı ve yıllık artış oranı
 5. Mal paylaşımı kararları
 6. Ev eşyası paylaşımı kararları
 7. Tarafların varsa tazminat miktarı, ödeme şekli bilgileri
 8. Tarafların varsa diğer talepleri ve koşulları yer alır.

Yukarıda belirttiğimiz ve diğer tüm talepler, boşanma protokolünde mutlaka yer almalıdır. Boşanma protokolündeki maddeler, boşanmanın kesinleşmesiyle birlikte tamamen kabul edilmiş sayılır ve sonrasında sadece bazı maddelerde gerekli koşul varsa değişiklik yapılabilir. Örneğin; velayet hakkının uygun kullanılmaması koşuluyla, velayetin değiştirilmesi talep edilebilir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma davası açma için, gerekli olan evraklardan biri de boşanma dilekçesidir. Boşanma dilekçeleri düzenlenirken, davanın açılma şekli önemlidir. Çekişmeli boşanma davası açılırken, ortada kanunen geçerli olan bir boşanma sebebi vardır. Boşanma dilekçesinin içeriğinde de, boşanmaya neden olan vakıalar yer alır. Ayrıca boşanmaya dair olan tüm taleplerde, dilekçe içeriğinde yer alır.

Anlaşmalı boşanma davası açılırken düzenlenen dilekçe içeriği, çekişmeli boşanma davası dilekçesine göre daha farklıdır. Anlaşmalı boşanma dilekçesinin içeriği, çekişmeli boşanma davası dilekçesine göre daha kısadır. Bunun en temel sebebi de, anlaşmalı boşanma davası protokolü düzenlenmesidir.

Anlaşmalı boşanma protokolünde, tarafların tüm talepleri beyan edilir. Boşanma dilekçesinde de aynı şekilde kabul edilen beyanlara yer verilir. İki resmi evrak düzenlemesi, tarafların boşanma avukatı varsa avukat tarafından yapılır. Avukatı olmayan taraflarda ise yükümlülük taraflara aittir.