Beylikdüzü avukat olarak bilinen hukuk büromuz birçok hukuki dava alanında faaliyet göstermektedir. Beylikdüzü Hukuk bürosu olarak da bilinen hukuk büromuz görev aldığı alanların bazıları şu şekildedir;

 • - Aile hukuku davaları (Boşanma sürecinde; boşanma davaları, nafaka davaları, mal paylaşımı davaları, velayet davaları, kadına ve çocuğa yönelik şiddet davaları vb. diğer aile hukuku davaları) gibi aile mahkemelerinde görülen bir çok davada sizlere yardımcı olmak üzere yanınızdadır..
 •  
 • - Ceza hukuku davaları (Genel ceza davaları, özel ceza davaları vb. diğer ceza hukuku davaları)
 • - Miras hukuku davaları (Miras paylaşımı davaları, mirastan mal kaçırma davaları, mirasın reddi davaları vb. diğer miras hukuku davaları)


- Gayrimenkul hukuku davaları (Ortaklığın giderilmesi davaları, istihkak davaları, kamulaştırma davaları, kira bedeli tespit davaları, tahliye davaları, tapu tescil davaları, tapu iptal davaları vb. diğer gayrimenkul hukuku davaları)

- İş hukuku davaları (İşe iade davası, iş kazası davaları, kıdem tazminatı ve diğer alacak davaları, haklı fesih davaları vb. diğer iş hukuku davaları)

- Kentsel dönüşüm hukuku davaları (Kentsel dönüşüme dair olan bütün konular hakkında Beylikdüzü avukat olarak faaliyet gösterilmektedir)

Hukuk büromuz İstanbul’da yer alan beylikdüzü bölgesi haricinde anlaşmalı olarak tüm şehirlerde ve yurt dışı bağlantılı dava dosyalarında görev alma yetkisine sahiptir. Hukuk büromuz uzman deneyim ve bilgiye sahip olarak avukatlık görevini yerine getirmektedir. Bu sebeple de müvekkillerinin hak kaybı yaşamasını engelleyebilmektedir. 

Hukuk davalarının süreçleri davanın türüne göre değişmektedir. Her davanın açılma şekli, devamlılık süresi ve bu süre içinde yapılması gereken resmi işlemleri farklıdır. Bu etkenlerden herhangi birinde eksiklik veya yanlış işlem yapılması sonucunda davanın reddi gerçekleşebileceği gibi telafisi olmayan hak kayıpları da yaşanabilir.

 Türk hukukuna göre her dava avukatla ilerletilmek zorunda değildir. Fakat kanun koyucunun da belirtmiş olduğu bazı ceza hukuku davalarının avukatla ilerletilmesi zorunludur. Davanızın avukatla ilerletilme zorunluluğu olsun ya da olmasın konu hakkında uzman avukat desteğinin alınması sürecin çok daha faydalı şekilde ilerletilmesini ve sonuçlanmasını sağlar. Genellikle davasını avukatsız ilerletmek isteyen vatandaşlar, süreç içerisinde manevi olarak da yaşadıkları yıpranmalardan dolayı davanın seyrini olumsuz etkileyecek hatalar yapmaktadırlar.


Ticaret Hukuku

Hukuk büromuz, ticaret hukuku konularında hem danışmanlık hizmeti vermektedir hem de dava süreci ilerletmektedir. Ticaret hukuku; ticari faaliyet alanlarında yer alan bireyler ve işletmeler arasındaki ilişkilerde uygulanması gereke kuralları belirlemektedir. Türk ticaret kanunu, 13.01.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Türk ticaret kanunu madde 11/1 içeriğinde, ticari işletmenin tanımına ve unsurlarına yer verilmiştir. Madde içeriği “Ticari işletme, esnaf işletmesi düzeyini aşan gelir elde etme amacını taşıyan ve sürekli, bağımsız bir şekilde faaliyet gösteren işletmedir” şeklindedir. 

Ticaret hukuku, kanunlar tarafından belirlenen 6 alana ayrılmıştır. Bunlar; Ticari işletme hukuku, deniz ticareti hukuku, şirketler hukuku, taşıma hukuku, kıymetli evraklar hukuku ve sigorta hukuku olmaktadır. Belirtilen tüm hukuk alanlarının kapsamı ve süreçlerinin içeriği farklıdır.


Hukuki Danışmanlık

Hukuk büromuz sadece dava süreci ilerletmekte yetkili değildir. Bunun yanı sıra kanunlarla ilgili bilgi almak isteyen tüm kişilere de bilgi verme yetkisine sahiptir. Mağduriyet yaşayan kişinin, kanunen belirli hakları vardır. Kişi bu haklarını doğru şekilde kullanırsa, mağduriyeti giderilir. 

Avukatlar, eğitim hayatları boyunca kanunlarla ilgili eğitim alırlar. Eğitimleri bittikten sonra da staj evresinde bilgilerini deneyime aktarmaya başlarlar. Stajer avukat dönemini tamamlayanlar daha sonra avukat yetkisine sahip olur ve tam yetkiyle göreve başlar. 

Hukuk büromuzun avukatı, bahsettiğimiz tüm evreleri başarıyla bitirmiş ve uzun yıllardır tam yetkili avukatlık hizmeti sunmaktadır. Büromuzun en temel kuralı, dava süreci başlamadan önce bire bir görüşmelerin yapılmasını sağlamaktır. Yapılan görüşmelerde, sürece dair tüm bilgiler verilir ve kanunen belirlenen yol haritası açıklanır. Ayrıca dava süreci başlatmak istemeyen veya süreci kendisi ilerletmek isteyen kişilerde, sadece danışmanlık alarak haklarını öğrenebilir.

 

Beylikdüzü Ceza Avukatı

Beylikdüzü avukat olarak genel ceza davaları ve özel ceza davaları kapsamlarında yer alan tüm ceza davaları türlerinde görev almaktayız. Ceza davalarının tamamı kamu davası kapsamında yer almaktadır. Bu dava türünde Savcılık şartların oluşmasına bağlı olarak dava açmakla yükümlüdür. 

Ceza davalarında görevli olan mahkemeler; 

 • * Ağır ceza mahkemesi
 •  
 • * Asliye ceza mahkemesi
 •  
 • * Çocuk mahkemesi
 •  
 • * Çocuk ağır ceza mahkemesi
 •  
 • * Fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi 
 •  
 • * Sulh ceza hakimliği olmaktadır.


Ceza davası başlatılmadan önce soruşturma aşaması gerçekleşir ve verilen karara göre kovuşturma evresine geçilir. Soruşturma evresi Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılmaktadır. Yapılan araştırmalar ve delillerin incelenmesi sonrasında düzenlenen iddianameyle birlikte kovuşturmaya yer olmasına ya da kovuşturmaya yer olmamasına karar verilir. 

Kovuşturmaya yer olmasına kararının verilmesiyle birlikte ceza davası başlatılır. Soruşturma evresinin sonucunda hazırlanan iddianamede kovuşturmaya yer yoktur kararı verilirse, ceza davasının açılmaması yönünde karar verilmiş olur. Eğer dava taraflarından biri ceza davasının başlatılmasını istiyorsa verilen bu karara süresi içinde itiraz etme hakkına sahiptir. 

Beylikdüzü avukat olarak belirtmemiz gerekir ki; Ceza davasının açılma şekli suçun oluşma haline bağlıdır. Takibi şikâyete bağlı suçlar kapsamında yer alan suçlarda mağdur, müşteki veya suçtan zarar gören kişinin şikâyet etmesi gerekir. Şikâyete bağlı olmayan suçlarda ise yetkili mercilere şikâyet iletilmesine gerek olmadan Savcılık tarafından soruşturma başlatılır. 

Beylikdüzü Boşanma Avukatı

Boşanma davaları, geçerli olan resmi evliliğin sonlandırılması talepli olarak açılan davalardır. Boşanma davaları; anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası şeklinde açılabilmektedir. Bu iki dava türünün de açılma şekli ve davanın ilerleme süreci tamamen farklıdır. 

Anlaşmalı boşanma davasının açılması için; evlilik 1 yıl sürmüş olmalı, taraflar boşanmayı ve boşanmanın tüm sonuçları hakkında anlaşma sağlamış olmalıdır. Çekişmeli boşanma davasının açılabilmesi için ise, kanunen geçerli olan en az bir boşanma nedeni evlilik birliğinde yaşanmış olmalı ve bu sebep dava süresi içinde ispat edilebilir olmalıdır. 

Anlaşmalı boşanma davası açılmadan önce, taraflar arasında anlaşmalı boşanma davası protokolü ve anlaşmalı boşanma davası dilekçesi düzenlenmelidir. Hazırlanan protokol içerisinde; Nafaka miktarı, mal paylaşımı, velayet hakkı, çocukla kişisel ilişki kurulma süreleri ve diğer bütün talepler yer almalıdır. Bu evrak resmi evrak niteliğinde olduğu içinde taraflarca imzalanmalıdır ve bu şekilde mahkemeye sunulmalıdır. Anlaşmalı boşanma davası dilekçesinin içeriğinde ise, protokolde yer alan maddeler açıklanır ve mahkemeye bu iki evrak bir arada iletilir.


Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Beylikdüzü avukat, anlaşmalı boşanma davası süreçlerinde görev yapma yetkisine sahiptir. Ayrıca bu süreci avukatsız şekilde ilerletmek isteyen kişilere, hem danışmanlık hizmeti hem de sadece protokol düzenlemesinde yardımcı olmaktadır. 

Anlaşmalı boşanma davası protokolü çok dikkat edilerek düzenlenmelidir. Çünkü boşanma davasının kesinleşmesiyle birlikte, protokol içerisinde yer alan anlaşma maddelerinde değişiklik yapılması çok zor veya imkânsız niteliğinde yer alır. 

Anlaşmalı boşanma davası protokolünde yer alan tüm maddeler detaylı şekilde belirtilmelidir. Örneğin; nafakanın miktarı, ödeme zamanı, yıllık artış oranı vb. bilgiler mutlaka açıklanmalıdır. Ayrıca çocukla kişisel ilişki kuracak kişi, hangi zamanlar içerisinde görüşme yapacak vb. diğer tüm detaylar belirtilmelidir. 

Anlaşmalı Boşanma Avukatları

Beylikdüzü avukat, anlaşmalı boşanma davası sürecinde yetkili avukat olarak görev yapabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davası kurallarına uygun olan taraflar, tek avukatla da çalışma yapabilirler. Taraflar avukatla görüşme yaparak, boşanmanın maddi ve manevi sonuçlarında hangi unsurlara karar verdiklerini belirtirler. Avukat bu bilgiler eşliğinde, anlaşmalı boşanma protokolünü ve anlaşmalı boşanma davası dilekçesini düzenleyebilir. Ayrıca tarafların mahkeme tarafından kabul görmeyecek derecede olan şartları varsa, avukat bu konularda da taraflara bilgi verir. 

Hâkim, boşanma davalarında karar verme yetkisine sahiptir. Bu sebeple de tarafların kanunen uygun olmayan şartları varsa hâkim bu konuda da gerekli müdahaleyi yapar ve şartların değişikliğini sağlar. Bahsedilen şartlar boşanmanın maddi ve manevi sonuçlarıyla ilgili olmaktadır. 


Beylikdüzü Boşanma Avukatı

Çekişmeli boşanma davasının açılmasında tarafların ne kadar süredir evli oldukları, boşanmanın sonuçlarında yaşadıkları anlaşmazlıklar ve diğer etkenler önem teşkil etmez. Bu davanın açılması için gereken tek unsur, kanunen geçerli olan boşanma sebeplerinden en az birinin evlilik birliği içinde yaşanmış olmasıdır. 

Çekişmeli boşanma davası açılırken, mahkemeye çekişmeli boşanma davası dilekçesiyle başvuru yapılması gerekir. Bu dava dilekçesi oldukça detaylı hazırlanmalıdır. Dilekçenin içeriğinde boşanmaya neden olan tüm unsurlar, deliller, şahitler ve boşanmaya bağlı olarak oluşan tüm talepler yer almalıdır. Beylikdüzü avukat olarak çekişmeli boşanma davası dilekçesinin titizlikle ve hatasız hazırlanması gerektiğini de belirtmek isteriz. 

Çekişmeli boşanma davası süreci uzun bir süreçtir. Dava süresi avukat eşliğinde ortalama 1,5 yıl içinde sonuçlanırken, avukatsız ilerletilen durumlarda ortalama 3 yıl veya daha fazla sürmektedir. Hukuk davalarında uzayan süreler tarafların eksik veya yanlış işlem yapmasına neden olur. Hak kaybı yaşanmaması için uzman avukat desteği alınması önem teşkil eder.