Boşanma davasında hâkim kararı ne zaman açıklar ve bunun sonuçları nelerdir? Boşanma davasında verilen kararları davanın şekline göre incelememiz gerekir. Boşanma davaları şekline göre iki kısma ayrılır. Bunlar; anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davasıdır. 

Anlaşmalı boşanma davası tüm şartlar yerine getirilmişse tek celsede sonuçlanır. Dava bütün şartlara uygun açıldıysa ve taraflar mahkemede hem boşanmayı hem de protokolde yer alan maddeleri kabul ettiklerini sözlü şekilde beyan ederse hâkim boşanmanın gerçekleşmesi yönünde karar verir. Hâkim kararı taraflara sözlü şekilde açıklar ve sonrasında iki haftalık kesinleşme süreci başlar. Kesinleşme sürecinin de tamamlanmasıyla birlikte taraflar resmi şekilde boşanmış olur.

Çekişmeli boşanma davasında, boşanmanın maddi ve manevi sonuçları hakkında karar verme yetkisi hâkime aittir. Hâkim, tarafları ve şahitleri sözlü şekilde dinler, delilleri inceler ve gerekli görürse ek delillerin mahkemeye ulaşmasını ister. Bütün incelemeleri ve değerlendirmeleri yaptıktan sonra boşanmanın sonuçları hakkında karar verir. 

Boşanma Davasında Hâkim Kararına İtiraz

Boşanma davasında hâkim kararı önemlidir fakat bu karara tarafların itiraz etme hakkı da vardır. Gerek anlaşmalı boşanma davasında gerekse çekişmeli boşanma davasında taraflar hâkimin vermiş olduğu her karara itiraz edebilirler. Fakat itiraz edilirken kanunen belirlenen süre içinde itirazın gerçekleşmesi gerekir. Aksi olan durumda karar kabul edilmiş sayılır.

Çekişmeli boşanma davalarında sıklıkla görülen bir durumda hâkimin vermiş olduğu karara taraflardan birinin itiraz etmesidir. Verilen karara itiraz etmek isteyen taraf süresi içinde mahkemeye dilekçesini sunarak itirazını beyan etmiş olur. 

İtiraz hakkını kullanana taraf, itiraz süresi içinde mahkemeye dilekçesini iletmelidir. Ayrıca itiraz dilekçesinin içeriğinde verilen karara neden itiraz edildiğinin açıklaması ve ispat delilleri de yer almalıdır.

Boşanma Davasında İtiraz 

Boşanma davasında hâkim kararı, boşanmanın gerçekleşmesine yönelik olabilir. Boşanma davası süreci doğru şekilde ve eksiksiz başlatıldıysa ve süreç bu şekilde ilerletildiyse hâkim boşanmanın gerçekleşmesine karar verebilir. 
Boşanmanın gerçekleşmesi yönünde verilen karara, boşanmak istemeyen taraf itiraz edebilir. Boşanmak istemeyen taraf, karar verildikten sonra itiraz süresi içinde istinaf mahkemesine başvuru yapmalıdır.
İstinaf mahkemesine yapılan başvuru dilekçe eşliğinde olur. Eğer dava sürecinizi ilerleten vekil avukatınız varsa sizin adınıza gerekli dilekçe hazırlığını yapar ve dilekçenin mahkemeye ulaşmasını sağlar. Dava sürecini ilerleten avukat yoksa buradaki tüm sorumluluk tarafa aittir.