İddet süresi nedir ve bu sürede hangi kurallara uygun davranılmalıdır? İddet süresi, Türk Medeni Kanunu madde 132 içeriğinde yer almaktadır. İddet yani bekleme süresi boşanma davasının kesinleşmesinden sonra geçerli olan süredir. 

İddet yani bekleme süresi boşanma davası kesinleşen kadının 300 gün süresince evlenmesine izin vermeyen bir uygulamadır. Bu uygulamanın en temel sebebi, kadının hamile olma riski ve yeni doğacak çocuğun doğru şekilde nüfusa kaydedilebilmesidir. 

Boşanan kadın 300 günlük süre içerisinde dünyaya çocuk getirirse eğer, çocuk kadının boşandığı erkeğin nüfusuna kaydedilir. Fakat çocuk, kadının boşandığı erkekten değilse nüfus kayıt işleminde yanlışlık gerçekleşmiş olur. Böyle yaşanılabilecek durumların önüne geçilmesi adına kadınların yeniden evlilik yaşayabilmesi için iddet süresini beklemesi veya bu sürenin kaldırılmasını sağlaması gerekir. 

Boşanan Kadının İddet Süresi

İddet süresi nedir sorumuzu açıklamaya devam ederken, bu sürenin kadınlara olağan etkilerinden bahsetmeye devam edeceğiz. İddet yani bekleme süresi, boşanma davasının kesinleşmesiyle başlar ve 300 günlük sürenin dolmasıyla sona erer. 

Kanun koyucunun belirlemiş olduğu 300 günlük süre içerisinde yeniden evlilik yaşanabilir mi? Bu sorunun yanıtını resmi işlem yapılmadığı sürece “hayır” olarak verebiliriz. Kanunen kesin şart olan 300 günlük süre içerisinde yeniden evlenmek isteyen kadın, iddet süresinin kaldırılmasını sağlamalıdır. 

İddet süresinin kaldırılmasını isteyen kadın, mahkemeye başvuru yaparak iddet süresinin kaldırılması davası açmalıdır. Dava içeriğinde kadın hamile olmadığını kanıtlayarak sürenin sona ermesini sağlar ve 300 gün dolmadan yeniden evlenebilir. Kadının hamile olmadığını kanıtlaması için mahkemenin belirlediği hastanede testlerini yaptırması gerekmektedir. 

Erkek İçin İddet Süresi

İddet süresi nedir kapsamı kadar araştırılan bir konuda, erkeklerin boşanma sonrasında yeniden evlenebilmesi için iddet süresini beklemesi gerekip gerekmediğidir. Türk medeni hukukumuza göre 300 günlük bekleme süresinin amacı, bu sürede dünyaya gelen çocuğun doğru şekilde nüfusa kaydedilmesini sağlamaktır.

Bahsi geçen sürede dünyaya gelen çocuğun çıkarlarının korunması ve olası karışıklıkların önlenmesi için belirlenen süre erkekleri muaf tutmaktadır. Yani bekleme süresi sadece yeni boşanan kadınlar için geçerli olmaktadır.

Yeni boşanan erkek, boşanma davasının kesinleşmesinden sonra istediği tarihte yeniden evlilik yaşayabilir. Kanun koyucu yeni boşanan erkeğin, boşanma sonrasında hemen evlenebilmesi için bekleme süresi zorunluluğu veya herhangi bir işlem yapılması gerektiğini belirtmemiştir. 

Boşanma İddet Süresi

Boşanan kadının yeni bir evlilik yapabilmesi için, beklemek zorunda olduğu iddet süresinin sona ermesi gerekir. Süresi dolmadan yeniden evlilik yapmak isteyen kadın mahkemeye başvuru yapmalıdır. İddet müddeti davalarında görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Mahkemeye, konuya uygun dilekçe düzenlemesiyle başvuru yapılması gerekmektedir. 

Kanunen gerekli olan bu mahkemede, kadının hamile olup olmadığının kanıtlanması gerekir. Çünkü yazı içeriğimizde de bahsettiğimiz gibi, kadının bu sürede doğum yapması sonucunda bebeğin nüfus kaydında farklılık oluşur. Kanun koyucu bu kapsamla, çocuğun çıkarlarını göz önüne alır. 

4721 sayılı TMK madde 132 içeriğine göre; Evlilik sona erdiyse kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün bitmediği sürece evlenemez. Doğurmuş olan kadının süresi biter. Kadının eski evliliğinden hamile olmadığının öğrenilmesi ya da evliliği sonlanan eşlerin yeniden birbiriyle evlenmeyi talep etmesi halinde süre sonlandırılır.  Ayrıca TMK kapsamına göre; boşanmış kadınlar, iddet süresi sona ermiş olması halinde mahkemeye başvuru yapmadan yeni bir evlilik yapabilir.