Miras Davası

Miras davası miras bırakanın ölümü halinde veya miras bırakanın mahkeme tarafından kabul gören gaipliği durumunda ortaya çıkar. Miras davaları mirasçılar arasında açılabileceği gibi mirasçıların veya miras bırakanın borçlu oldukları kişiler tarafından da açılabilir. 

Mirasçılar kendi içerisinde iki gruba ayrılırlar. Bunlar yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılardır. Yasal mirasçılar kanunen belirlenen kan bağı olan mirasçılardır. Atanmış mirasçılar ise, miras bırakan tarafından belirlenen kişilerdir. Kanunen belirlenen yasal mirasçılar şunlardır;

 • - Miras bırakanın anne ve babası
 • - Miras bırakanın resmi nikahlı eşi ve çocukları
 • - Miras bırakanın kardeşleri 
 • - Miras bırakanın torunları
 • - Miras bırakanın büyük anne ve büyük babası

 • Yukarıda bahsi geçen bütün mirasçılar aynı anda mirasta hak sahibi değillerdir. Mirasta hak sahibi olan mirasçılar, zümre sistemindeki kan bağı sıralamasına göredir. 

Miras Davası Nasıl Açılır

 • Miras davasının açılabilmesi için miras bırakanın vefat etmesi veya gaiplik halinin mahkeme tarafından onaylanması gerekmektedir. Miras davaları, miras paylaşımında karşılaşılan sorunlarda açılabileceği gibi mirasın kabul edilmemesi durumunda da açılabilir. 
 •  
 • Miras davaları açılmadan önce bilinmesi gereken bir etkende, miras bırakanın vasiyetnamesinin olup olmadığıdır. Eğer miras bırakanın herhangi gibi vasiyetname düzenlemesi yoksa, davanın konusuna göre mahkemeye başvuru yapılabilir. 

 • Miras davalarında görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. Eğer davanın açılacağı adliye de bu mahkeme birimi yoksa asliye hukuk mahkemeleri görev yapar. Yetkili mahkeme ise, miras bırakanın ikamet ettiği adres olmaktadır.

Avukatsız Miras Davası

 • Miras hukuku kanun maddelerine göre, miras davaları açılırken avukatla çalışma zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat burada dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar vardır. Miras davaları açılırken görevli ve yetkili mahkeme doğru şekilde bilinmelidir. 

 • Miras davalarının süreçleri uzun ve yapılacak resmi işlemler yoğun şekilde olmaktadır. Yapılması gereken işlemlerde gecikme ya da eksiklik olursa mahkeme davanın reddine karar verebileceği gibi, yapılan yanlış işlem neticesinde mirasçı hak kaybı da yaşayabilir. 

 • Miras davaları avukatları hem aldıkları eğitim gerekliliğince hem de edinmiş oldukları dava tecrübeleri neticesinde müvekkillerinin haklarını koruma altına alabilirler. Miras hukuku kanun maddeleri mirasçıların haklarını koruma altına almak için düzenlenmiştir. Fakat bütün mirasçılar bu haklarını bilmedikleri için hak kaybı yaşamaları kaçınılmaz olmaktadır. Hak kaybı yaşanmaması için miras davası süreçlerinde avukat desteği alınması oldukça önemlidir.