Velayet davası hakkında birkaç bilgilendirici madde belirtecek olursak;

  1. Evlilik birliğinde dünyaya gelen çocuğun velayet hakkı, resmi bir işlem yapılmadığı sürece anne ve babaya aittir
  2. Evlilik dışı doğan çocuğun velayet hakkı, baba tarafından resmi işlem yapılmadığı sürece sadece anneye aittir
  3. Boşanma davasıyla birlikte çocuğun velayet hakkı, tek bir tarafa geçebileceği gibi ortak velayet kararı da uygulanabilir
  4. Velayetin değiştirilmesi davasını, velayet hakkı kendisinde bulunmayan taraf açabilme hakkına sahiptir
  5. Çocuğun çıkarları doğrultusunda 3.kişiler tarafından, anne ve babaya yönelik olarak velayetin kaldırılması davası açılabilir
  6. Velayet davalarında, kanunen avukatla çalışma zorunluluğu yoktur. Fakat çocuğun çıkarlarının korunması adına, avukat desteği alınması önemli bir husus olmaktadır

Avukatsız Velayet Davası

Velayet davası hakkında bilinmesi gereken bazı unsurları belirtirken, velayet davasının avukatsız şekilde ilerletilebileceğini açıklamıştık. Ama avukatsız ilerletilen davalarında, risk unsurlarını içerdiğini de yeniden belirtmek isteriz. 

Müşterek çocuğun, özel ve genel tüm giderleri kapsamında hem annenin hem de babanın katkısının bulunması gerekir. Maddi giderlerin yanı sıra manevi olarak da, çocuğun geleceğini etkileyen tüm unsurlar ebeveynler tarafından korunmalıdır. 

Ebeveynler arasında, velayete dair unsurlardan en az birinde anlaşmazlık söz konusu olursa ya da çocuğu kötü şekilde etkileyecek bir unsurun varlığı söz konusu olursa, velayete dair olan dava açılabilir. Velayet davasını, avukatla ilerletecek maddi olanağı olmayan taraf, çocuğu ve çıkarlarını korumak için Barodan avukat ataması yapılmasını isteyebilir. Şartların uygunluğu kanıtlanırsa, Baro avukatı dava sürecinde ücretsiz destek sağlar.

Velayetin Değiştirilmesi Dava Dilekçesi

Velayet davası hakkında bilinmesi gereken bir unsurda, dilekçe hazırlanmasıdır. Dava sürecinde vekil avukatınız varsa, dava dilekçesi hazırlanması ve diğer işlemler avukatınız tarafından yapılır. Eğer davanızda vekil avukatınız yoksa dilekçe ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi yükümlülüğü kişiye aittir. 

Velayetin değiştirilmesi dava dilekçesi hazırlanırken;

  1. Tarafların isim, soy isim, ikametgâh bilgileri
  2. Velayet değişikliği talebine neden olan unsurlar
  3. Velayet değişikliğinin ispatı için deliller ve şahitler
  4. Varsa diğer talepler dilekçe içeriğinde yer almalıdır.

Velayet değişikliği nedeniyle davayı açan davacı tarafın, davaya neden olan unsurları ispat etme yükümlülüğü vardır. Davaya neden olan unsurlar ispat edilemezse, mahkeme davanın reddine karar verir. Bu durumda da velayet değişikliği gerçekleştirilemez.